top of page

Yayın Süreci/ Publication Process 

 

Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisinde daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecine tabi tutulmamış makaleler kabul edilmektedir. Bu şartları sağladığı yazarlar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Bu işlem ortalama 20 gün sürebilir. Gönderilen ve editör kontrolünü geçen makaleler intihal tarama yazılımı ile benzerlik taramasına sokulacaktır. Tarama sonucunda makalelerdeki benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır. Benzerlik kontrolünün ardından, uygun olan makaleler editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilmektedir. Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirmektedir. Makalelerin inceleme süreci -ön değerlendirme süresi ile birlikte- ortalama 60 gündür. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesi için alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir. Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda, yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin olumlu sonuçlanmasının sonrasında, editör tarafından verilir. Tüm süreçleri tamamlanan makalelerin yayınlanma süresi ortalama 120 gündür. 

 

Publication Process

 

In the Journal of Education and Social Sciences Research, articles that have not been published before or have not been evaluated in another journal for publication are accepted. Articles approved by the authors who meet these conditions are accepted for evaluation. This process can take an average of 20 days. Articles submitted and passed editorial control will be scanned for similarity with iThenticate software. As a result of the scanning, the similarity rate in the articles should not exceed 20%. Following the similarity check, the articles that are eligible are evaluated by the editor in terms of originality, methodology, importance of the subject covered and compatibility with the scope of the journal. The editor evaluates the articles independently of the authors' ethnicity, gender, nationality, religious belief and political philosophy. The review period of the articles -with the preliminary evaluation period- is 60 days on average. The articles submitted for publication are sent to two expert referees in their field for a fair double-blind peer review. Selected articles are sent to at least two national / international referees for evaluation. The publication decision is made by the editor in line with the requests of the referees, after the authors' arrangements and the referee process are positive. The average time in which the article is published is 120 days.

bottom of page