top of page

ESAR, Eğitim bilimleri, tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyal politika, sosyal hizmet, sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanından yayın şartlarını sağlayacak ve alana yenilik katan çok çeşitli alanlardan makalelere sayılarında yer vermektedir. Etkili ve nitelikli çift kör hakem değerlendirme süreci ile Sosyal Bilimler alanında yapılacak yeni ve yenilikçi çalışmaları içerip akademiye hem de daha geniş kamuoyuna sunmayı, böylece bu çalışmaları sosyal bilimler araştırmalarına dâhil etmek için dinamik bir platform olarak yerini korumayı ve akademik tartışma ortamını sağlamayı hedefliyor.

 

 

 

 

ESAR includes articles from a wide variety of fields in the fields of social sciences, especially educational sciences, history, geography, language and literature, anthropology, political science, international relations, sociology, social policy, social work and psychology which will provide publication conditions and add innovation to the field. With its effective and qualified double-blind peer reviewing process, it aims to present new and innovative studies from the field of Social Sciences to the academia and to the broader public, thus maintaining its place as a dynamic platform to include these studies in social sciences research and to provide an environment for academic discussion and improvement.

bottom of page