top of page

ESAR'a gönderilen makaleler iThenticate intihal programı ile taranacaktır. Taraması yapılan makalelerin intihal raporları % 20’nin üzerinde çıkması halinde yazarla iletişime geçilerek söz konusu benzerliklerin giderilmesi tavsiye edilecek, bu raporun sonucu %30 ve üzeri çıkması durumunda ise çalışma sürece alınmadan reddedilecektir.

Plagiarism Report

Articles submitted to ESAR will be scanned with the iThenticate plagiarism program. If the plagiarism reports of the scanned articles exceed 20%, the author will be contacted and it will be recommended to resolve the similarities, and if the result of this report is 30% or more, the study will be rejected before it is taken into process.

bottom of page